Registrace

Registrace na 5km a hlavní závod 11km

Běžci (předškolní děti a žáci) na tratích 30 – 750 m se neregistrují a mají startovné zdarma. Na závod 5 a 11 km se registrují všichni bez rozdílu.

Účastník závodu na 5 km a hlavního závodu na 11 km, který je mladší 18 let, předá při prezenci Souhlas zákonného zástupce s účastí na běhu – formulář ke stažení ZDE.

Startovné při on-line registraci: 150,- Kč/osobu
Startovné při registraci na místě v den závodu: 250,- Kč/osobu

On-line registrace byla ukončena v úterý 26.10.2021 ve 23:00, kontrola bezhotovostních úhrad bude provedena 27.10.2021 ve 21:00.

Po vyplnění všech údajů vám na zadaný e-mail dojde potvrzení o přijetí přihlášky (vč. rekapitulace zadaných údajů) s informacemi ohledně úhrady startovného bezhotovostním převodem na náš účet č. 2800777415/2010. Jedná se o transparetní účet UnArt Provodov, p.s., tudíž je zde možné si kdykoliv svoji platbu startovného zkontrolovat. Při platbě použijte jako variabilní symbol kombinaci čísel 101 a první 6 čísel rodného čísla

Pokud např. máte rodné číslo 171028/1234 tak variabilní symbol bude: 101171028

Kdyby nastala jákoliv komplikace, nebo jste se chtěli na cokoliv zeptat, či změnit některé údaje v přihlášce, kontaktujte nás, prosím, na beh@provodov.cz

On-line registrace bude ukončena ve úterý 26.10.2021 ve 23:00, kontrola bezhotovostních úhrad bude provedena ve středu 27.10.2021 ve 21:00.